تماشا کردن مستند جشنواره سینمایی فیلم کوتاه

تماشا کردن: مستند جشنواره سینمایی فیلم کوتاه مستند بلا نسبت شما مهدی بوستانی مستندساز جشنواره فیلم کوتاه سما جشنواره جهانی فجر

فیلم + ناگفته های نامزدها در مناظره امروز

نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اعتقاد داشتند نکات بیشتری جهت بیان وجود داشت که با توجه به وقت تعیین شده است نتوانستند به آن اشاره کنند. ب..

ادامه مطلب